Plnění pojišťoven v případě úrazu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky

Plnění pojišťoven v případě úrazu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky

Pojištění je důležitým nástrojem, který poskytuje ochranu v případě nečekaných událostí, jako jsou úrazy či nemoci. Nicméně plnění z pojištění může být ovlivněno různými faktory, jedním z nich je konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek v době úrazu. Jak tedy pojišťovny přistupují k těmto případům?

Všeobecné podmínky pojišťoven

Všeobecné pojistné podmínky většiny pojišťoven obsahují výluky, které se týkají událostí vzniklých pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. To znamená, že pokud dojde k úrazu a vyšetření ukáže, že pojištěný byl v době úrazu pod vlivem alkoholu či drog, pojišťovna může odmítnout plnění nebo snížit vyplácenou částku!

Stanovení vlivu alkoholu

Pro posouzení, zda byl pojištěný pod vlivem alkoholu, se obvykle používá měření hladiny alkoholu v krvi. Každá pojišťovna může mít různé limity, nad kterými považuje osobu za „pod vlivem“. Obecně však platí, že hladina alkoholu v krvi nad 0,5 promile bývá považována za problematickou a může vést k zamítnutí pojistného plnění.

Úrazy způsobené vlivem návykových látek

Podobně jako u alkoholu, pojišťovny posuzují i případy, kdy dojde k úrazu pod vlivem jiných návykových látek, jako jsou drogy. Pokud vyšetření prokáže přítomnost těchto látek v těle pojištěného, pojišťovna má také právo odmítnout plnění nebo ho výrazně snížit!

Specifické přístupy pojišťoven

Na základě analýzy různých pojišťovacích produktů můžeme uvést několik specifických informací:

  1. Tolerance k alkoholu: Některé pojišťovny umožňují toleranci určité hladiny alkoholu v krvi. Například jedna z pojišťoven toleruje hladinu alkoholu do 0,8 promile, pokud není konzumace alkoholu zakázána zákonem.
  2. Krácení pojistného plnění za smrt: V případech, kdy je úmrtí následkem úrazu v příčinné souvislosti s požitím alkoholu, některé pojišťovny nekrátí pojistné plnění, zatímco jiné mohou krácení provést v rozsahu až 50%.
  3. Trvalé následky úrazu: U trvalých následků úrazu pod vlivem alkoholu mohou pojišťovny krátit pojistné plnění až o 50%.
  4. Denní odškodné: I v případě denního odškodného za úrazy v příčinné souvislosti s požitím alkoholu je možné krácení až o 50%.
  5. V ostatních situacích, které zde nejsou uvedeny se může přístup jednotlivých pojišťoven také lišit!!

alkohol-a-pojistne-plneni-uraz2

 

Doporučení pro pojištěnce

Aby se předešlo problémům s plněním pojistných událostí, je důležité seznámit se s podmínkami svého pojištění a dbát na dodržování stanovených pravidel. Plnění pojišťoven v případě úrazu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky je komplikované a závisí na konkrétních podmínkách dané pojišťovny. Pojištěnci by měli být obezřetní a informovaní, aby předešli nepříjemným překvapením v případě pojistné události.

 

Bezplatný audit vaší smlouvy

Zajímá vás jak si obstojí vaše smlouva vůči ostatním produktům od konkurence?

Máte nějaké specifické požadavky od Vaší smlouvy?

Nechte si je zdarma prověřit!

    Udělujete tímto souhlas společnosti jednoduché finance s.r.o., se sídlem Lešná 184, 756 41 Lešná IČ: 09113851, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82080, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávala zadané osobní údaje. (kompletní znění udíleného souhlasu)
0 komentářů

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuse?
Napište nám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *